توضیحات محصول

خلاصه توضیحات:

شیر سوزنی Needle valve)) گونه‌ای از شیرهای صنعتی هستند که در آن از یک قطعه سوزنی شکل که به وسیله رزوه‌های طراحی شده بر روی آن حرکت می‌کند ، جریان سیال را کنترل می‌کند . این دسته از شیرها در مسیرهایی عمدتا نصب می گردند که قرار است در این مسیر کار کنترل دبی جریان انجام پذیرد .


توضیحات کامل

شیرهای سوزنی در ساختار شبيه به Globe Valve  ها هستند  با اين تفاوت كه بجاي صفحه ديسك دارای يك قسمت به شکل مخروطي بلند شبيه به يك سوزن در انتهای ميله اصلی شير قرار دارد . همين قطعه مخروطي شكل باعث می شود كه سطح نشستن در اين شيركمتر از Globe Valve گرديده است .

يك شير سوزني  جهت تنظيم دقيق ميزان جريان عبوري سيال مورد استفاده قرار مي گيرد شير های سوزني فرد آب از سايز 1/2 اينچ الي 12 اينچ در فشارهای 16  و 25 و 40  PN تولید می شود .

يك شير سوزني(Needle valve)  از قسمتهای مختلفي تشكيل شده  كه مهمترين اين قسـمتها ، سوزن آن مي باشد كه در انتهای ميله اصلي شير (Stem) قرار گرفته شده است که اين سوزن همانند يك ديسك عمل می كند .

اين شيرها كمتر بصورت يك قطعه مجزا در يك سيستم مورد استفاده قرار مي گيرند و عموماً بعنوان قطعه هايي در يك مجموعه ديگر استفاده مي شوند. جهت جلوگيری از بروز صدمات ناشی از موج خروشان (  Surge )  ناگهاني در خطوط و صدمه ديدن Gauge   ها از اين نوع شيرها استفاده می كنند .

شيرهاي سوزني و خصوصيات اصلي كنترل:

  1. عدم وجود قطعات لق در داخل شير براي جلوگيري از ارتعاش و استهلاك
  2. كاهش و يا افزايش يكنواخت سطح مقطع عبور سيال نسبت به حركت قطعه مسدود كننده (پيستون)

اين شيرها از نظر كاربرد به سه دسته تقسيم می شوند :

الف- شيرهاي سوزني نرمال يا استاندارد :

از اين شيرها در خطوط لوله براي كنترل استفاده مي شود. در اين شيرها فشار زياد در قبل از شير به فشار كمتر در بعد از شير تغيير مي يابد .

 ب- شيرهاي سوزني رينگ پره اي (Van Ring):

اين شيرها برای كاهش فشـاري بيشتر از نـوع اول مـورد استفاده قرار مي گيرند.

 ج- شيرهاي سوزني با سيلندر سوراخ دار  (Slotted Cylinder):

اين شيرها برای كنترل دبي و كاهش فشار زياد مـورد استفـاده قـرار مي گيرند.شيرهاي سوزني كه براي تخليه به اتمسفر استفاده مي شوند در دو نوع هود دار و بدون هود توليد مي شوند.شيرهاي سوزني بدون هود  در شرايطی بكار مي رود كه جت آب خروجی از شير، مانعي از قبيل ديواره بتني نداشته باشند.در اين شرايط نصب شير بايد بگونه ای انجام گيرد كه بعد از آن امكان آسيب ديدن سازه ها بعلت جت آب وجود نداشته باشد .